فهرست توزیع پایگاه اینترنتی احمد شاملو

 

 

 

 

برای تسهیل ارتباط میان صاحب نظران و علاقه مندان احمد شاملو، فهرست توزیعی فراهم آمده است که این امر

را ممکن می سازد. عضویت در این فهرست رایگان  و نامه های رد و بدل شده  میان اعضا خصوصی است.

 

 

نحوه ی عضویت در فهرست توزیع

 

برای عضویت در این لیست کافی است نامه ای به نشانی زیر ارسال کنید:

 

list-request@shamlu.com

 

و در متن نامه (و نه در عنوان نامه) تنها یکی از این دو کلمه را ذکر کنید:

 

SUBSCRIBE

یا

JOIN

 

 

ارسال نامه به فهرست توزیع

 

 

پس از تایید عضویت، شما می توانید نامه های خود را به فهرست توزیع ارسال کنید. برای این کار، نامه ی خود را به

این نشانی بفرستید:

 

list@shamlu.com

 

 

بدین ترتیب کلیه ی اعضای فهرست توزیع نامه ی شما را دریافت خواهند کرد و می توانند عکس العمل های خود را

با ارسال نامه ای به فهرست توزیع (com.list@shamlu) بیان کنند.

 

 

لغو عضویت

 

 

برای پایان دادن به دریافت نامه های فهرست توزیع، کافی است نامه ای به این نشانی ارسال کنید:

 

list-request@shamlu.com

 

و در متن نامه (و نه در عنوان نامه) تنها یکی از این دو کلمه را ذکر کنید:

 

UNSUBSCRIBE

یا

LEAVE

 

 

پایگاه اینترنتی احمد شاملو

webmaster@shamlu.comتماس :