Tårar är en hemlighet
Leende är en hemlighet
Kärlek är en hemlighet
Den nattens tårar var leendet i
min kärlek

Jag är inte en saga som du kan berätta
Jag är inte en sång som du kan sjunga
Jag är inte ett ljud som du kan höra
eller något som du kan se
eller något som du kan veta

Jag är den gemensamma smärtan
Skrik mig

Trädet talar med skogen
Gräset med slätten
Stjärnan med galaxen
Och jag talar med dig

Säg mig ditt namn
Ge mig din hand
Säg mig dina ord
Ge mig ditt hjärta
Jag har nått dina rötter
Med dina läppar har jag talat till alla läppar
Och dina händer känner mina händer

I den ljusa ensligheten har jag gråtit med dig
för de levandes skull
Och på den mörka kyrkogården har jag sjungit med dig
den vackraste sången
Ty de döda i år
var de levande som älskade mest

Ge mig din hand
Dina händer känner mig
Du, den senfunna! Jag talar med dig
som molnet med stormen
som gräset med slätten
som regnet med havet
som fågeln med våren
som trädet som talar med skogen

Ty jag har nått dina rötter
Ty min röst
känner din röst