Aldrig har jag varit rädd för döden
fast dess händer var bräckligare än det vardagliga.
Min rädsla är- i alla fall - att dö i ett rike
där dödgrävarens lön
    är högre
        än människans frihet.

Att söka
att finna
och då
välja fritt
och utifrån sig själv
bygga en borgmur ...
     Om döden har högre värde än allt detta
förnekar,förnekar jag att jag någonsin har varit rädd för döden.