de sade:
    “vi vill inte
    vi vill inte dö !”
de sade:
    “ni är fiender!
    ni är fiender!
    ni är fiender till folken!”
så enkelt
så enkelt sade de och
så enkelt
så enkelt
    dödades de!
och deras död
var så hemsk och billig
att strävan efter att leva
verkade meningslös
    på ett smärtsammare sätt:
en svår och bitter resa
    genom slingrande
    och vindlande tunnlar
för ingenting!

de ville inte
    dö,
eller innan de dog
ha burit
    på axlarna
    en last av förnedring
därför sade de:
    “vi vill inte
    vi vill inte
    dö!”

och det var
    som en trollformel
    kanske
så att hästar
    plötsligt galopperande
kom ner på slätten
    från de svåra dammiga sluttningarna
och på deras ryggar
    män
    med svärden
    dragna
och de
    när de åter såg in i sig själva
fanns ingenting i handen
    utom vind
utom vind och deras eget blod
därför att de ville inte
    de ville inte
    de ville inte