Jag var alla de döda:
en död kropp av fåglar som sjunger
och är tysta,
en död kropp av de vackraste djuren
på marken och i vattnet,
en död kropp av människor
onda och goda.
Jag var där
i det förflutna
utan sång.
Med mig fanns ingen hemlighet
inte ett leende
inte en saknad.
Med ömhet
    drömde du om
    mig
    i otid
och jag vaknade med dig.