Ack! om friheten sjöng en sång
liten
    som en fågelhals,
skulle det ingenstans finnas kvar någon nedrasad vägg
inte behövdes många år
    för att förstå
att varje ruin är tecken på en människas frånvaro
att människans närvaro
    är framgång.

Som ett sår
    hela livet
    blödande,
som ett sår
    hela livet
    i en torr smärta bultande,
med ett skrik
slås ögonen upp mot världen,
med ett hat
    går man förbi sig själv
så var det stora frånvaron
så var ruinens öde.

Ack! om friheten sjöng en sång
liten
    även mindre
    än en fågelhals!