En dag hittar vi våra duvor igen
och ömheten tar skönheten i hand.

En dag när den minsta sången
    är en kyss
och varje människa
för varje människa
en bror.
En dag när man inte stänger sin dörr
lås
    är en saga
och hjärtat
räcker för livet.
En dag när innebörden av varje tal är kärlek
för att du inte ska leta efter ord till den slutgiltiga meningen.
En dag när melodin i varje ord är liv
för att jag inte ska lida i letande efter rim till den sista dikten
En dag när varje läpp är en sång
för att den minsta sången ska vara en kyss.
En dag när du kommer, kommer för alltid
och ömheten blir detsamma som skönheten.
En dag när vi ska mata våra duvor igen

och jag väntar på denna dag
även den dag
när jag inte längre
finns.