Om nu natten är vacker i onödan
varför är natten vacker,
för vem är den vacker?
Natten
    Och floden av stjärnor
som rinner kallt utan vindlingar.
   Och till vems minne
uppför sörjerskorna med långt hår
    på båda sidor om floden
sitt mysteriespel
    tillsammans med grodors klagosång
när varje soluppgång
urholkas
av det samtidiga ljudet av
    tolv skott?

Om nu natten är vacker i onödan
för vem är den vacker
varför är den vacker?